Erapiht

Tihti on inimesed küsinud,   et kas luterikirikus samuti pihil käiakse. Küsimus ise näitab, et pihiga on veidi segased lood praegu. Ometi on meie kirikuisa Martin Luther öelnud pihi kohta: Kus iganes oleks niisugune süda, kes tunneb oma patud ja vajab lohutust, siis pihil olles leiab ta kindla varjupaiga. Seal ta leiab ja kuuleb Jumala sõna, sest Jumal päästab ta inimese vahendusel patustvabaks.

Piht koosneb kahest osast: patutunnistusest ja pattude andeksandmisest ehk armukuulutusest. See eeldab siirast patukahetsust inimese poolt. Pihtimisvajaduse tõeline põhjus peitub inimese loomuses. Ta on patustaja – läbinisti ühegi erandita, radikaalselt. Kooselu Jumala ja inimese  vahel rajaneb headusel ja hävib patu läbi. Seega ei ole patt ainuüksi inimese isiklik probleem. Pihile võib tulla iga koguduse liige. Pihitalitusel tunnistatakse üles need patud, millest ollakse teadlik. Piht ei ole mitte inimese südametunnistuse koormamiseks, vaid on seatud just nimelt inimese jaoks ja tema aitamiseks. Pihi võtab vastu koguduse õpetaja, kes on andnud vaikimisvande. Igapäevases koguduse praktikas tähendab pattude andeksandmine ka ühtlasi inimese osadusse tagasiviimist. Pärast pihtimist saab patukahetseja tunda end taas ühiskonna liikmena. See on pihi tähtsaim psühholoogiline väärtus.

Meie koguduses on võimalik pihile tulla pool tundi enne missat või siis muul ajal õpetajaga eelnevalt kokku leppides. Piht toimub kas koguduse majas (Võõpsu mnt.7) või siis enne missa algust kiriku käärkambris. Pihiga võib liituda hingehoidlik vestlus. See aitab inimest enda olukorda kainelt ja ausalt hinnata. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud.

 

Mis on  piht?

Pihti kuuluvad kaks tegurit: patutunnistus ja armukuulutus.

Mis on patutunnistus?

Patutunnistus on kui patune kahetseva ja meeleparandava südamega tunnistab oma patud ja palub andekssaamist Jeesuse Kristuse pärast.

Ps 32,5. Oma patu ma andsin Sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Siis andsid Sina mu patu süüteo andeks.

Milles seisneb armukuulutus?

Armukuulutus seisneb selles, et Jumala Sõna sulane, patutunnistuse peale kuulutab Kristuse käsul pattude andeks andmist. Jh 20,23. Kellele te patud andeks annate, neile on need andeks antud.

Millele tuleb mõelda pattudes andekssaamisel?

Et Jumal on ainus, kes patud andeks annab, ja mingit andeksandmist ei ole ilma tõsise kahetsuseta ja usuta.

Mil viisil võib pihitalitust pidada?

Pihitalitus võib olla avalik ja eraviisiline ja ka ilma armulauata.

Martin Luther : Väike Katekismus

Lähenevad sündmused

31. mai 2024
  • Taize palvus pastoraadis
    31. mai 2024  19:00 - 20:00

    Ava kalendris

2. juuni 2024

Toeta kogudust

Arvelduskonto:
Swedbank EE442200001120054618