Juhatus

Koguduse õpetaja: Urmas Nagel

Juhatuse liikmed:
JÜRI VAIDLA, juhatuse esimees
AAVO KLIIMAN, juhatuse liige
KRISTI KAHU, juhatuse liige
KARMEN NURME, juhatuse liige
ENE MÖLDER, hooldekodu juhataja