Hooldekodu

EELK  Räpina Miikaeli koguduse Hooldekodu

 

Üldandmed

Omandi liik: EELK Räpina Miikaeli koguduse Hooldekodu kuulub MTÜ- le EELK Räpina Miikaeli kogudus

Reg.nr.  80210326

Juhtorgan: 7-liikmeline juhatus, juhatuse esimees Jüri Vaidla.

Tegevjuht: Ene Mölder

Aadress: Tartu mnt.5 Räpina

mail: rapinahooldekodu@gmail.com

Tel. 796 1380; 57495002

a/a  EE072200001120244046

 

1.  Tekkelugu

EELK Räpina hooldekodu asub kogudusele kuuluvas kahekorruselises kunagises leerimajas, mis on ehitatud 1908.aastal.

Okupatsiooni ajal kasutati hoonet erinevatel otstarvetel, tehti väiksemaid ümber ja juurdeehitisi, kuid hoone põhikubatuur jäi samaks.

1993.a. loodi toonase Räpina koguduse õpetaja Heino Nurga eestvedamisel, ajutine varjupaik ühele eakale, peavarjuta jäänud koguduse liikmele. Tema eest kandsid hoolt vabatahtlikest koosnev diakooniarühm. Üsna pea otsustati remontida leerimaja esimene korrus ja asutada kristlik hooldekodu.

Hooldekodu õnnistati 1994.a. juulis. Tasapisi suurenes hoolealuste arv ja moodustus palgaline meeskond juhataja Helve Hiisi eestvedamisel. Tema juhtimisel remonditi ruumid ka hoone teisel korrusel. Praeguseks on hooldekodus 30 voodikohta. Maksimaalselt on majas leidnud elupaiga 35 hoolealust.

 

 

2. Tegevusvaldkonnad

EELK Räpina koguduse hooldekodu poolt pakutavad teenused:

 1. Ööpäevaringne hooldus eakatele või muul põhjusel hooldust vajavatele inimestele.
 2. Igapäevaelu toetamise teenus.
 3. Päevakeskuse teenus. Päevakeskuses võimalus lugeda lehti ja ajakirju, kasutada internetti, tegeleda käsitööga.
 4. Avahooldus.
 5. Invavahendite laenutus.
 6. Nõustamine hooldusküsimustes, vererõhu mõõtmine jm.
 7. Hingehoid.
 8. Pakume praktikabaasi meditsiinikooli- ja sotsiaaltöötudengitele.

 

Hooldekodu on elusügisesse jõudnud inimestele kodu mitte haigla.

Päev algab hooldekodus hommikupalvusega. Uus nädal algab pikema palvuse või armulauateenistusega. Ühiselt peetakse sünnipäevi ja tähtpäevi. Hoolealuste surma korral toimub ärasaatmistalitus, mille viib läbi koguduse õpetaja.

Regulaarselt külastavad hooldekodu:

 • pühapäevakooli lapsed
 • muusikakooli väikesed muusikud
 • lasteaialapsed
 • külalised sõpruskogudustest ja teised koguduse külalised
 • vabatahtlikud, kes aitavad erinevate tegevuste kaudu sisutada hoolealuste päevi

 

Hooldus- ja diakooniatöö sihtgrupp

Hooldekodu klientidest suurem osa on üle 70 aasta vanused inimesed, kes vajavad abi igapäevaelus. Hoolealuste seas on ka mõned nooremad, kes vajavad abi. Suurem osakaal on naisklientidel, mehi on kolmandik. Meeste keskmine eluiga Eestis on naistega võrreldes 10 aastat madalam.

2/3 klientidest suunatakse hooldusele valdade sotsiaalnõunike poolt ning 1/3 klientidest tuuakse hooldusele nende lähedaste poolt.

Lisaks Räpina valla inimestele pakutakse hooldusteenust ka soovijatele naabervaldadest või kaugemalt, kes otsivad kristliku suunitlusega hooldekodu.

_logo_reg_toetuseks-suur (1)

 

tööandja